Exhibition Summary
THE FIFTH “MY BEST WORK” EXHIBITION

Period:November 23th 2023 to May 12th 2024
Location:Gallery 8, Hoki Museum

Gallery 1
Artist:Fumihiko Gomi, Hiroshi Ikushima, Hiroshi Noda, Kei Mieno, Kenichiro Ishiguro, Masayuki Hara, Nobuyuki Shimamura, Osamu Obi, Ryo Shiotani, Shuichi Fujihara, Sosuke Morimoto, Tadahiko Nakayama, Toshiro Aoki, Toshihiro Ohata(A-Z)

Gallery 2
ArtistEmi Hiroto, Fumihiko Gomi, Kenichiro Ishiguro, Nobuyuki Shimamura, Osamu Obi,  Ryo Shiotani, Shuichi Fujihara, Sosuke Morimoto, Tadahiko Nakayama, Takaya Fujita, Toshiro Aoki (A-Z)

Gallery 3
ArtistAtsushi Suwa, Fumihiko Gomi, Hideo Ohya, Hiroshi Noda,Masayuki Hara, Osamu Obi, Takaya Fujita, Toshihiro Ohata (A-Z)

Gallery 6
ArtistFumihiko Gomi, Hiroshi Noda, Nobuyuki Shimamura (A-Z)

Gallery 7
ArtistHazan Itaya, Kenkichi Tomimoto, Sueharu Fukami (A-Z)

Gallery 8
ArtistAtsushi Suwa, Emi Hiroto, Fumihiko Gomi, Hiroshi Noda, Kei Mieno, Kenichiro Ishiguro, Masayuki Hara, Osamu Obi, Ryo Shiotani, Takaya Fujita, Tomohiro Yamanashi, Toshihiro Ohata,  Toshiro Aoki (A-Z)

Gallery 9
ArtistHiroshi Hada, Kenichiro Ishiguro (A-Z)

Exhibition Catalog《2023.11.23 – 2024.5.12》

Museum Calender

2024, 4
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Closing Day

TOP