Gallery 1
Artist:Fumihiko Gomi, Hiroshi Ikushima, Hiroshi Noda, Kei Mieno, Kenichiro Ishiguro, Masayuki Hara, Nobuyuki Shimamura, Osamu Obi, Ryo Shiotani, Shuichi Fujihara, Sosuke Morimoto, Tadahiko Nakayama, Toshiro Aoki, Toshihiro Ohata(A-Z)

Gallery 2
ArtistEmi Hiroto, Fumihiko Gomi, Kenichiro Ishiguro, Nobuyuki Shimamura, Osamu Obi,  Ryo Shiotani, Shuichi Fujihara, Sosuke Morimoto, Tadahiko Nakayama, Takaya Fujita, Toshiro Aoki (A-Z)

Gallery 3
ArtistAtsushi Suwa, Fumihiko Gomi, Hideo Ohya, Hiroshi Noda,Masayuki Hara, Osamu Obi, Takaya Fujita, Toshihiro Ohata (A-Z)

Gallery 6
ArtistFumihiko Gomi, Hiroshi Noda, Nobuyuki Shimamura (A-Z)

Gallery 7
ArtistHazan Itaya, Kenkichi Tomimoto, Sueharu Fukami (A-Z)

Gallery 8
THE FIFTH “MY BEST WORK” EXHIBITION

ArtistAtsushi Suwa, Emi Hiroto, Fumihiko Gomi, Hiroshi Noda, Kei Mieno, Kenichiro Ishiguro, Masayuki Hara, Osamu Obi, Ryo Shiotani, Takaya Fujita, Tomohiro Yamanashi, Toshihiro Ohata,  Toshiro Aoki (A-Z)

Gallery 9
ArtistHiroshi Hada, Kenichiro Ishiguro (A-Z)

Exhibition Catalog《2023.11.23 – 2024.5.12》

Museum Calender

2024, 6
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Closing Day

TOP